Kontaktuppgifter

Ab Bokföringsbyrå Esse Tilitoimisto Oy
1011229-2

Mästarvägen 30
06150 Borgå

019-546 457

Leds av Inger Sandberg
förnamn.efternamn@tilitoimistoesse.fi

Inger Sandberg

inger.sandberg@tilitoimistoesse.fi
0400 374 361

Ulrika Holmqvist

ulrika.holmqvist@tilitoimistoesse.fi
0400 374 362

Rikhard Sahlberg

rikhard.sahlberg@tilitoimistoesse.fi
0400 374 397

Minne Hoffrén-Juvonen

minne.hoffren@tilitoimistoesse.fi
0400 374 363