Kontaktuppgifter

Ab Bokföringsbyrå Esse Tilitoimisto Oy
1011229-2

Depåvägen 2
06150 Borgå

019-546 457

Leds av Inger Sandberg
förnamn.efternamn@tilitoimistoesse.fi

Inger Sandberg

inger.sandberg@tilitoimistoesse.fi
0400 374 361

Rikhard Sahlberg

rikhard.sahlberg@tilitoimistoesse.fi
0400 374 397

Minne Hoffrén-Juvonen

minne.hoffren@tilitoimistoesse.fi
0400 374 363

Monica Gustavsson

monica.gustavsson@tilitoimistoesse.fi
0400 374 362

Åsa Lindström