Bokföringstjänster

Kundkretsen består av olika stora bolag i alla bolagsformer och flertalet brancscher.

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster för alla bolagsformer:

  • Grundande och ändring av bolag
  • Fakturering, reskontra
  • Bokföring
  • Bokslut
  • Skattedeklarationer
  • Löneräkning
  • Löneadministration
  • Övriga skatteärenden
  • Kalkyler för olika behov

Låg tröskel

Frågan är fri!

För det mesta lönar det sig att fråga innan man tar beslut i ärenden som är nya för företaget. Vi hjälper Er gärna genom att dela med oss av den erfarenhet vi har i olika ärenden i företaget.

Personlig betjäning

Ingen robot här inte. Robotar är bra i rutinärenden men ersätter inte mänskligt bemötande. Ert bolag betjänas av en person i alla ärenden, som vid behov har hela personalens resurser att tillgå. Ofta berörs företagarens personliga ekonomi av besluten som görs i bolaget. Vi hjälper gärna till att försöka hitta den optimala lösningen för båda parter.

Hög kvalitet

Vi är auktoriserad medlem i Finlands Ekonomiadministrationsförbund, vilket betyder att kvaliteten på vårt arbete granskas med jämna mellanrum av en utomstående bokföringsbyrågranskare. Vi utbildar oss fortlöpande för att vara ajour med rådande lagstiftning och teknisk utveckling. Det vi inte vet, tar vi reda på.

Bokföringsbyrå Esse grundades 1995 av Inger Sandberg. Idag är vi tre personer som jobbar heltid.

Inger Sandberg

inger.sandberg@tilitoimistoesse.fi
0400 374 361

Rikhard Sahlberg

rikhard.sahlberg@tilitoimistoesse.fi
0400 374 397

Minne Hoffrén-Juvonen

minne.hoffren@tilitoimistoesse.fi
0400 374 363