LÅG TRÖSKEL
PERSONLIG BETJÄNING
HÖG KVALITET

Låg tröskel

Frågan är fri!

För det mesta lönar det sig att fråga innan man tar beslut i ärenden som är nya för företaget. Vi hjälper Er gärna genom att dela med oss av den erfarenhet vi har i olika ärenden i företaget.

Personlig betjäning

Ingen robot här inte. Robotar är bra i rutinärenden men ersätter inte mänskligt bemötande.

Ert bolag betjänas av en person i alla ärenden, som vid behov har hela personalens resurser att tillgå. Ofta berörs företagarens personliga ekonomi av besluten som görs i bolaget. Vi hjälper gärna till att försöka hitta den optimala lösningen för båda parter.

Hög kvalitet

Vi är auktoriserad medlem i Finlands Ekonomiadministrationsförbund, vilket betyder att kvaliteten på vårt arbete granskas med jämna mellanrum av en utomstående bokföringsbyrågranskare.

Vi utbildar oss fortlöpande för att vara ajour med rådande lagstiftning och teknisk utveckling. 

Det vi inte vet, tar vi reda på.